Historien bag Taekwondo

TAEKWONDO

Taekwondo (hangul: 태권도, hanja: 跆拳道, koreansk: taekwondo, “fod-spark-næve systemet”) er en koreansk kampsport, som indbefatter spark, slag og blokeringer. En samling af mange forskellige kampsportformer i Korea, som hver især stammer fra områder af Kina. Sportens hovedsagelige ophav findes i Taekyon.

Der findes et antal stilarter (organisationer) inden for taekwondo, men de to største er ITF og WTF.

Tae betyder foden der knuser, kwon betyder hånden der knuser og do er en højere mental tilstand, det er en måde at leve, en kultur, en vej.

Den moderne Taekwondo som vi kender det i dag er kun ca. 50 år gammelt, men det er en kampsport med rødder, der går tusindvis af år tilbage. Man er ikke sikker på om Taekwondo oprindeligt stammer fra Korea. Nogle mener at det stammer fra Kina. Det første tegn på Taekwondo i Korea er et vægmaleri i en hule i nordlige Korea. Det viser tydeligt to mænd i kamp. Det kan dateres til et sted mellem 3 e.kr. – 427 e.kr. og derfor ved man, at Taekwondo var kendt på det tidspunkt.

Soo Bak, en af forløberne for Taekwondo, var mest populær under Koryo-dynastiet(918-1392 e.kr). Der blev det dyrket som en sport med fastlagte regler. Koryo-dynastiet blev afløst af Yi-dynastiet (1392-1910), hvor konfuciaismen blev indført som stats religion, hvilket medførte nye regler og normer i samfundet. 

Dette resulterede blandt andet i, at fysisk udfoldelse kun var for de lavere samfundsklasser. I denne periode blev koreansk kampsport næsten helt glemt, bl.a. fordi hæren overvejende trænede bueskydning. I 1790 skrev to generaler, Yi Dok Mu og Park Tae Ka den første lærebog i koreansk kampsport som involverede 24 forskellige kampstile. Bogen hedder Mu Ye Do Bo Tong Yi. I 1963 blev general Choi Hong Hee leder af det nystiftede International Taekwondo Federation (ITF), men blev udvist af Sydkorea i 1968 på grund af et mislykket militærkup. Kukkiwon blev indviet i 1972. Senere blev Kukkiwon gjort til Taekwondos hovedkvarter. Den 28. maj, 1973 blev World Taekwondo Federation(WTF) stiftet med Dr. Un Young Kim som præsident. Det første verdensmesterskab blev afholdt i Kukkiwon. Taekwondo har siden 70’erne ændret sig, således at der nu lægges mere vægt på ben teknikker, hvilket Taekwondo er kendt for som sport i dag.

TEKNIKKERNE

Grundteknikkerne er grundstammen i Taekwondo, hvor man lærer alle de forskellige stande, blokeringer, slag og spark. Disse er med til at øge de motoriske færdigheder og er en stor del af bedømmelsesgrundlaget ved gradueringer.

De sammensatte grundteknikker, kaldet Poomse, består af en række bestemte handlinger og skal forstås som kamp mod imaginære modstandere, som kommer fra alle sider. Poomserne består hovedsageligt af håndteknikker, men indeholder også enkelte spark.

Der bliver afholdt konkurrencer i teknik, hvor man enten alene eller flere synkron viser en serie af teknikker, som bliver bedømt på kraft, balance og korrekt udførelse. Til disse stævner er der også konkurrencer i speedbreak, hvor deltagerne skal flække flest brædder på kortest tid. Brædderne flækkes ved at benytte spark og slag. Det er ikke tilladt at benytte sko eller andre hjælpemidler. Brædderne er oftest spånplader, men der kan også benyttes beton. I varianten showbreak gælder det om at udføre de mest spektakulære gennembrydninger.

I løbet af de senere år er også et-skridts kamp blevet en del af teknik-stævnerne, hvor man parvis viser laver nogle selvforsvar øvelser med slag, spark og kast, på hinanden.

Konkurrence-teknik delen er blevet tiltagende mere populær i løbet af de senere år, og der afholdes nu også Verdensmesterskaber i disciplinen – i 2007 blev Ky Tu Dang den første danske verdensmester i teknik.